Reflektion i självledarskap och vision med handlingsplan

Vi kan lära oss spela en roll  med rätt verbal kommunikation.  Men det finns en stor risk att medarbetare inte har samma horisont och det uppstår ett glapp mellan vision och handling.

Om vi har modet att leda oss själva på samma sätt som våra medarbetare och kollegor då uppstår något mer värdefullt.  Du kan inte leda andra på ett genuint sätt om du inte kan leda dig själv.  Och du kan bara lura dig själv en kort stund.

  • Varje möte är i grunden 1 tim á 1200:- inkl moms.
  • Varje möte följs upp inom 1- 3 veckor oavsett om nytt möte bokats. Snabb uppföljning 20 min på telefon etc.
  • Företag och privata kunder som önskar speciellt upplägg är välkomna via  mail.
  • Grupper med specifikt mål är välkomna via mail. 
  • Uppdrag som innebär arbete på annan ort över viss tid är välkomna via mail med förslag på upplägg.